கொழும்புக்கு என்ன நடந்தது?சரத் பொன்சேகாவின் சுனாமி எங்கே போனது ! ஒரு நிஜ அலசல்